Závazná přihláška

Včasný termín pro zaslání závazné přihlášky je ve středu 16. září 2015.

Uzávěrka přihlášek je v pátek 16. října 2015.

Titul:
* Příjmení:
* Jméno:
 
Fakturační údaje:  
* Univerzita/Firma:
Fakulta:
Katedra:
 
* Ulice:
* Město:
* PSČ:
* IČ: (v případě, že nemáte IČ uveďte "NE")
* DIČ: (v případě, že nemáte DIČ uveďte "NE")
 
Telefon:
Fax:
* E-mail:
www:
 
Poznámka pro nás:

Položky v přihlášce označené hvězdičkou jsou povinné.

ČlenstvíStudenti

Nabízíme možnost bezplatné účasti na konferenci OK 2015 zájemcům z řad studentů magisterského, bakalářského studia a středních škol s doporučením člena programového výboru konference OK 2015.


Doporučen členem PV: . Mám zájem o účast na konferenci dne

Potvrzení účasti s prominutím vložného Vám bude zasláno, v případě kladného vyřízení závazné přihlášky.

Účast na vzdělávacím bloku konference 21.10.

Účastnický poplatek

Nabízíme možnost včasné registrace a platby do 16. září 2015.
Do tohoto termínu je vložné sníženo o 400 Kč a zvýhodněné vložné snížené o 320 Kč.

Včasné vložné - do 16. září 2015
Vložné na konferenci a výstavu
- účast na konferenci 20.-21.10. a na vzdělávacím bloku 21.10.
2 900 Kč
Zvýhodněné vložné (poskytnuta sleva 20% z vložného)
- účast na konferenci 20.-21.10. a na vzdělávacím bloku 21.10.
- pro členy České a Slovenské společnosti pro fotoniku
- pro členy IEEE
- autorům z univerzitních a akademických pracovišť s nekomerčně zaměřenou přednáškou -
2 320 Kč
Vložné na vzdělávací blok konference
- účast pouze na vzdělávacím bloku 21.10.
1 400 Kč
Vložné - po 16. září 2015
Vložné na konference a výstavu
- účast na konferenci 20.-21.10. a na vzdělávacím bloku 21.10.
3 300 Kč
Zvýhodněné vložné (poskytnuta sleva 20% z vložného)
- účast na konferenci 20.-21.10. a na vzdělávacím bloku 21.10.
- pro členy České a Slovenské společnosti pro fotoniku
- pro členy IEEE
- autorům z univerzitních a akademických pracovišť s nekomerčně zaměřenou přednáškou -
2 640 Kč
Vložné na vzdělávací blok konference
- účast pouze na vzdělávacím bloku 21.10.
1 800 Kč
Účast s prominutím vložného
Studenti (po souhlasu člena PV)
- účast na konferenci 20.-21.10. a na vzdělávacím bloku 21.10.
0 Kč
Host
- účast pouze na konferenci 20.-21.10.
0 Kč
CELKEM

Veškeré uvedené poplatky obsahují 21% DPH.
Poplatek se vztahuje i na přednášející (kromě přednášejících zvaných přednášek a členů PV).

Platba účastnického poplatku


Po přijetí přihlášek vám vystavíme daňový doklad - fakturu, jejíž číslo uveďte při platbě jako variabilní symbol.

Ve prospěch účtu 221442101/0100, Komerční banka Praha 10, Kubánské náměstí 15, 100 00 Praha 10
IBAN CZ0801000000000221442101, SWIFT kod: KOMBCZPP
var. symbol – číslo obdržené faktury (popř. 2010),

Milena Zeithamlová, Agentura Action M, Vršovická 68, 101 00 Praha 10, IČ: 16996771, DIČ: CZ6162270202