LOGISTIKA

Umístění akce-zajistíme výběr místa konání, objednáme, připravíme a zrealizujeme akci dle Vašeho finálního výběru
Rozpočet-provedeme Vás celým úskalím finančního plánování od návrhu rozpočtu po konečné vyúčtování Vaší akce
Registrace-

-
-
zhotovíme Vám registrační formuláře, přihlášky a dotazníky k zaslání faxem, poštou, e-mailem či k vyplnění on-line
sestavíme Vám databázi a přehledy registrovaných účastníků
vytiskneme Vám potřebnou dokumentaci, seznamy i podklady
Časový plán-poskytneme Vám kompletní naplánování Vaší akce od počátku do konce s časovým rozvržením všech aspektů
Doprava-zabezpečíme dopravní služby nezbytně nutné pro realizaci Vaší akce
Propagace-provedeme kompletní propagaci akce, dodáme Vám návrhy na vytvoření webových stránek
Technické vybavení-máme k dispozici audio/visuální, počítačové a síťového vybavení dle Vašeho přání
Tisk/publikace-navrhneme a vytiskneme Vám letáky, pozvánky, jmenovky, brožurky, loga a další propagační materiály vhodné pro Vaši akci a v rámci naší vydavatelské a nakladatelské činnosti Vám zajistíme vydání sborníku či knihy s ISBN
Překlady-v případě zájmu zajistíme vícejazyčné tlumočení a překladatelské služby
Osobní přístup-zajištění hostesek, technické podpory a jiného personálu pro profesionální a společenské zázemí akce je u nás samozřejmostí